විධායක කමිටුව

සභාපති - ජනිත් දසනායක
උප සභාපති - හසිත සඳරුවන් ඒකනායක
ලේකම් - උපේක්‍ෂිකා ජාලත්ගේ
සහකාර ලේකම් - හසරංග තිලාන්
ජ්‍යේෂ්ඨ​ භාණ්ඩාගාරික - සුරංග ජයසේන (ජ්‍යේෂ්ඨ​ කථිකාචාර්ය)
කනිෂ්ඨ භාණ්ඩාගාරික - ඉසුරු ලක්නාත්
ජර්නල් කර්තෘ - ඉෂන්කා අධිකාරි

කමිටු සාමාජිකයන්

සහකාර සංස්කාරකවරුන්ට - නිමාලි රත්නසිරි, පබසරා හඳපාන්ගොඩ
සම්බන්ධීකාරක - විශ්වනාත් මලලනායක​
සංවිධායකයන් - දේවස්මිතා පතිරණ, උත්පල මධුෂාන්
පීඨ සම්බන්ධීකාරකයන් -
   ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය - උදයංග ජයතිලක
   තොරතුරු තාක්ෂණ - චානක ප්‍රනාන්දු
   ඉංජිනේරු - කසුන් සහබන්දු
ප්‍රථමාධාර​ නිලධාරීන් - අසංක ආසිරි, සුමංගි වදිනාඹිආරච්චි
මාධ්ය කණ්ඩායම - දීමන්ත වික්රමසිංහ, සුලෝචනා උඩවෙල, අවන්ත​ බණ්ඩාර, කාවින්ද මධුෂාන්, සචිත් දීගල